OM STUDIEPRAKTIK hos SENSORIUM


SENSORIUM tilbyder studiepraktik for Natur- og kulturformidlere for studerende fra Skovskolen i NØDDEBO KBh. Universitet, samt studerende fra de kunstneriske uddannelser inden for Billedkunst og Design, tekstil eksempelvis KP Københavns professionsskole.

Seidler SENSORIUM projektansætter et medarbejderhold af scenekunstnere i vores aktive udstillings, forestillings -og undervisningsperioder, månederne: 1 april – 1 juli og 8 august – 1 december 2022. I årets vintermåneder projektansættes fortrinsvis kostumier, designer og praktikanter fra kreative uddannelser i kunstproduktion. Vi modtager praktikanter på korte og længerevarende ophold hele året.

Praktikperiodens indhold
I praktikken vil du få mulighed for at opleve hvordan natur og kunst kan integreres i et fælles oplevelsesrum og udtryk. Du vil som aktiv fuldtids praktikant deltage og få indblik i en kunstnerisk virksomheds model med kunstproduktion, design og afvikling af performance-vandringer, huskunstnerworkshops med naturforløb, research af kunstfilmlokations, videoproduktion, naturfænomener og arbejdssteder i naturen etc.

Natur- og kultur formidler studerende vil aktivt deltage i kunst og naturfaglig undervisning med selvstændig afvikling af mindre dele heraf, udvikling af naturfaglige dimensioner af lærings materiale.

Studerende fra Kunstneriske uddannelser vil opleve at være en del af et kunstneriskt produktions team, med mulighed for observations praktik, samt at løse selvstændige opgaver. 

Den studerendes interesser og kompetencer
Du skal være god til at løse selvstændige opgaver, som en del af et team, hvor vi bruger hinanden til faglig sparring om opgaverne. Vi arbejder meget projektorienteret, og det vil derfor være en fordel, hvis du har interesse for og lyst til at indgå i projektarbejde. Du skal være ambitiøs, nysgerrig og ikke bange for at sætte spørgsmålstegn ved den måde, vi gør tingene på. Det er vigtigt, at du kan lide at dele din viden med os, da vi lægger stor vægt på faglig sparring. Du skal have lyst til at arbejde i en kunstnerisk ledet organisation, hvor der lægges vægt på publikumsinddragelse på tværs af generationer.

Vi kan tilbyde
Vi vil indlede praktikopholdet med et længere introduktionsmøde. Du vil i den forbindelse få lejlighed til at stifte bekendtskab med hele virksomheden, dens værdier og opgaver. Du vil særligt blive introduceret til praktikopholdets arbejds-områder og vi vil tage en dialog om forventninger, konkrete opgaver og projekter.

Arbejdssted og Transport
Kontor og værksted på Fabrikken for Kunst og Design, Sundholmsvej 46, rum 39, 2300 Kbh.S., arbejdsopgaverne ligger spredt på Sjælland aalt efter årets kalender.
Transport i bil fra kbh. tilbydes ud og hjem i naturen, det er en fordel hvis du har kørekort.

Ansøgninger pr. email til mail@seidlersSensorium.dk
mrk. Praktik ”skolens navn og dit fulde navn”

Yderligere information kontakt praktikvært
Marika Seidler, praktikvært, mail@seidlersSensorium.dk telefon 26 24 71 91
 

Hey there, this is the def

Seidlers SENSORIUM
c/o Fabrikken for Kunst og Design
Sundholmsvej 46
2300 København S.
Danmark
VAT.nr.27016774


Email mail@seidlersSensorium.dk
Telefon +45 26 24 71 91
Instagram 

Nyhedsbrev tilmeld dig her

ny-treestamp_logo_2022_hvidicirkel

2022 © Marika Seidler

m