NEWS

LANGT UDE I SKOVEN
21. APRIL 2021 - 13. JUNI 2021

Udstillende kunstnere: RUNE BOSSE, STEFANIE BÜHLER, MARJOLIJN DIJKMAN & TORIL JOHANNESSEN, TUE GREENFORT,
SANNA KANNISTO, ANDERS MOSEHOLM OG MARIKA SEIDLER

08_videoVoksskoV©marika-seidler-copy


Uddrag Langt Ude i Skoven er årets første gruppeudstilling i Skovhuset Kunst & Natur og markerer starten for udstillingsstedets nye profil. Med sin beliggenhed i et fantastisk naturområde ved Hareskoven og Søndersø har Skovhuset et oplagt potentiale til at se nærmere på vores forhold til natur og klima gennem samtidskunsten. Det tager vi fat på med udstillingen Langt Ude i Skoven, der sætter fokus på den mere umiddelbare oplevelse af naturen.

Langt Ude i Skoven henter ligesom årets øvrige udstillinger sin titel fra den danske sang- og kulturskat, og på den måde spindes en tråd mellem kulturarv og åbne, kunstneriske undersøgelser af naturen. Med deltagelse af otte kunstnere fra ind- og udland tager udstillingen afsæt i lysten til at bevæge sig ud i naturen og gå på opdagelse i dens både komplekse og poetiske verden. Ligesom versene i børnesangen, der har givet udstillingen titlen, vil hvert værk rette blikket mod et nyt fænomen i naturen og vise forskellige vinkler på, hvordan naturen opleves i vores samtid.

Udstillingen består af både eksisterende og nyproducerede værker. Flere kunstnere udforsker skovens forunderlighed og mystik ved at tage udgangspunkt i genkendelige motiver og strukturer, suppleret af en stemning af noget mere uhåndgribeligt og kaotisk. Andre eksperimenterer med naturen i laboratoriet eller viser den gennem mikroskopet og blotlægger det, vi ellers ikke kan se. Oplevelsen af naturen står derved ikke alene, men er koblet til kulturelle traditioner eller videnskabelige tilgange.

Gennemgående for værkerne i udstillingen er, at det kan være svært at skelne mellem, hvad der er naturligt og hvad der er menneskeskabt – mennesker, kultur og natur er bundet sammen. Værkerne viser, at selv om vi bevæger os langt ud i skoven, bliver vi ikke kun overvældet af den fascinerende og uudgrundelige natur, vi kaster også et blik på os selv. Naturen bliver derfor lige så meget et materiale vi kan bruge til at forstå andre ting i verden som den bliver genstand for vores længsel efter at mærke en verden, der får lov til at være mægtig og ukontrolleret.

MARIKA SEIDLER
Voks skoV, 2021, videoinstallation

Performance- og billedkunstner Marika Seidler præsenterer videoværket Voks skoV, der formidler tre performeres interaktion med skoven. Grænserne mellem natur og menneske er omdrejningspunktet i videoværket, hvor performerne indfanger skovens rum og stemninger af fordybelse, gennem sang og visuelle fortællinger om biologiske processers tilstedeværelse. Gennemgående for værket er fremførelsen af Jeg gik mig ud en sommerdag at høre, en gammel folkemelodi med tekst af Grundvig, der forbinder det at synge med glæden over den danske natur. Voks skoV er baseret på en performancevandring af samme navn, der sætter særligt fokus på træernes WOOD WIDE WEB – træernes fælles kommunikative netværk – hvori de gennem rodnettet, kan kommunikere og dermed hjælpe deres syge nabo på rette igen. Værket bevæger sig på en tynd line, mellem det vi tænker, er humant, og det vi oplever som værende menneskelige egenskaber ved naturen, men hvad er menneskeligt uden at være naturligt? Og hvad er naturligt uden at være menneskeligt?